Home » Zikir Pagi dan Petang

Zikir Pagi dan Petang

Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua kerana melayari page ini untuk membuat rujukan bagi bacaan zikir pagi dan petang. Semoga anda memperolehi manfaat dan kebaikan daripada zikir pagi hari dan zikir petang hari yang dipaparkan ini.

Tentang Zikir Pagi dan Petang

Di dalam Al Quran ada dinyatakan perintah untuk berzikir pada waktu pagi dan waktu petang.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya;

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi dan petang.
(Surah Al-Ahzab ayat 41-42)

dan dalam ayat yang lain;

فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَـٰرِ
(Setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya) maka bersabarlah (wahai Muhammad, dalam perjuangan menegakkan Islam); sesungguhnya janji Allah (untuk menjayakanmu) adalah benar. Dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
(Surah Ghafir ayat 55)

Jadi maklumlah kepada kita bahawa berzikir pada waktu pagi dan petang adalah satu anjuran di dalam agama kita. Di bawah saya bawakan senarai zikir pagi dan petang yang boleh anda semua amalkan setiap hari beserta cara bacaan rumi untuk setiap zikir itu. Semoga kita semua berada dalam keredhaanNya.

Zikir Waktu Pagi

Ta’awudz (1x)

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(A’udzubillahi minas syaiton Nirrojim)
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

Lihat Mustadrak Al-Hakim: 1/562, Shahih At-Targhib wa At-Tarhib: 1/418 no. 662, sahih.


Ayatul Kursi (1x)

(Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumm, laa ta`khuzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi, man dzalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih, ya’lamu maa bainaa aidiihiim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-in min ‘ilmihii ilaa bimaa syaa-a, wa si’a kursiyyuhussamaawaati wal ardh, wa laa ya-uuduhu hifzhuhumaa wa huswal ‘aliyyul ‘azhiim)

“Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) dihadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
[Al-Baqarah 2: 255]

Lihat Mustadrak Al-Hakim: 1/562, Shahih At-Targhib wa At-Tarhib: 1/418 no. 662, sahih.


Surah Al Ikhlas (3x)

(Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul Huwallaahu Ahad. Allaahusshomad. Lam Yalid Walam Yuulad. Walam Yakullahu Kufuwan Ahad.)

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; [1]
Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; [2]
Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; [3]
Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya.” [4]

HR. Abu Daud no. 5082, An-Nasa’i VIII/250 dan At-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Sahih At-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahih At-Targhib wa At-Tarhib: 1/411 no. 649, hasan sahih.


Surah Al Falaq (3x)

(Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul A’uudzu Birabbil Falaq. Min Syarri Maa Khalaq. Wamin Syarri Ghaasiqin Idzaa Waqob. Wamin Syarrin Naffaatsaati Fiil uqod. Wamin Syarri Haasidin Idzaa Hasad.)

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Katakanlah (wahai Muhammad); Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, [1]
Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan; [2]
Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk; [3]
Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan); [4]
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.” [5]

HR. Abu Daud no. 5082, An-Nasa’i VIII/250 dan At-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Sahih At-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahih At-Targhib wa At-Tarhib: 1/411 no. 649, hasan sahih.


Surah An-Nas (3x)

(Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul A’uudzu Birabbin Naas. Malikin Naas. Ilaahin Naas. Min Syarril Waswaasil Khannaas. Alladzii Yuwaswisu Fii Shuduurin Naas. Minal Jinnati Wannaas.)

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. [1]
Yang Menguasai sekalian manusia, [2]
Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, [3]
Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, [4]
Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, [5]
(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.” [6]

HR. Abu Daud no. 5082, An-Nasa’i VIII/250 dan At-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Sahih At-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahih At-Targhib wa At-Tarhib: 1/411 no. 649, hasan sahih.


Zikir 1 (1x)

(Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa ba’dahu, wa a’udzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri maa ba’dahu. Robbi a’udzu bika minal kasali wa su-il kibar. Robbi a’udzu bika min ‘adzabin fin naari wa ‘adzabin fil qobri.)

“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari seksaan di Neraka dan seksaan di kubur.”

HR. Muslim no. 2723 (75), Abu Daud no. 5071, dan At-Tirmidzi: 390, sahih dari Abdullah Ibnu Mas’ud.


Zikir 2 (1x)

(Allahumma bika ash-bahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur.)

“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).”

HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad no. 1199, lafaz ini adalah lafaz Bukhari, At-Tirmidzi no. 3391, Abu Daud no. 5068, Ahmad: 11/354, Ibnu Majah no. 3868, dari Abu Hurairah RA. Sahih Al-Adab Al-Mufrad no. 911, sahih. Lihat pula Silsilah al-Ahaadits ash-Sahihah no. 262.


Sayyidul Istighfar (1x)

(Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta, kholaqtanii wa anaa ‘abduka wa anaa ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mas-tatho’tu. A’udzu bika min syarri maa shona’tu. Abu-u laka bi ni’matika ‘alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-firlii fainnahu laa yagh-firudz dzunuuba illa anta.)

“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak disembah dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.”

HR. Bukhari no. 6306, 6323, Ahmad IV/122-125, An-Nasa’i VIII/279-280.


Zikir 3 (4x)

(Allahumma inni ashbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika wa malaaikataka wa jamii’a khalqika annaka antaallahu laa ilaaha illa anta wahdaka laa syariika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuuluka.)

Ya Allah! Sesungguhnya aku pada waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, Malaikat yang memikul ‘Arasy-Mu. Malaikat-malaikat dan seluruh makhlukMu, bahawa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanMu.

HR. Abu Dawud (IV/317), al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 1201), an-Nasa-i dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah (no.9, hal. 138), Ibnus Sunni (no. 70). Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baaz menyatakan bahawa sanad hadits Abu Dawud bin an-Nasa-i adalah hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyaar (hal. 23)


Zikir 4 (1x)

(Allahumma ma ashbaha bi min ni’matin aw bi ahadin min kholqika fa minka wahdaka la syarika laka fa lakal hamdu wa lakasy syukru.)

Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukMu pada pagi ini adalah dariMu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagiMu. BagiMu segala pujian dan kepadaMu pujian syukur (dari seluruh makhlukMu)

HR. Abu Dawud (IV/318), an-Nasa-i dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah (no.7, hal. 137), Ibnus Sunni (no. 41, hal. 23). Ibnu Hibban (Mawaarid, no. 2361). Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baaz menyatakan bahawa sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyaar (hal. 24)


Zikir 5 (3x)

(Allahumma ‘aafinii fii badanii, allahumma ‘aafinii fii sam’ii, allahumma ‘aafinii fii basharii, laa ilaaha illaa anta. Allahumma innii a’uudzubika minal kufri wal faqri, allahumma innii, allahumma innii a’uudzubika min ‘adzaabil qabri, laa ilaaha illaa anta.)

“Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari seksa kubur, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.”

HR. Bukhari dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad no. 701, Abu Daud no. 5090, Ahmad V/42, hasan. Lihat Sahih Al-Adab Al-Mufrad no.539.


Zikir 6 (7x)

(Hasbiyallahu laa ilaaha illaa huwa, ‘alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul ‘arsyil ‘azhiim)

Allah jualah yang mencukupi (segala keperluanku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, kepadaNya aku bertawakkal. Dialah Tuhan yang menguasai ‘Arasy yang agung.

Barang siapa membacanya ketika pagi dan petang sebanyak tujuh kali, maka Allah akan mengcukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya

– Hadis riwayat Ibn Sunni no.71 secara marfu dan Abu Daud secara mauquf 4/321. Syuaib dan Abdul Qadir al-Arnauth berpendapat isnad hadis tersebut sahih. Lihat Zad al-Ma’ad 2/376


Zikir 7 (1x)

(Allahumma inni as-alukal ‘afwa wal’aafiyati fiiddunyaa wal aakhirah, allahumma inni as-alukal ‘afwa wal’aafiyati fii diinii wa dunya ya wa ahlii wa maalii, Allahummastur ‘auratii wa aamin rau ‘aati, Allahummah fazni mimbaini yadayya, wamin kholfi, wa ‘anyyamiinii wa ‘ansyimaali, wa min fauqi, wa audzu bi  ‘azhomatika an ughtaali min tahti.)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padaMu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku memohon padaMu ampunan dan keselamatan dalam Agama, Dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat (aib dan kekurangan)ku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku, serta aku memohon perlindungan dengan keagunganMu agar tidak disambar (hal buruk) dari bawahku.”

HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat Shahiih Majah (II/332)

[Do’a mohon keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. (Shahih. HR. Ibnu Majah, no. 3871)]


Zikir 8 (1x)